45 nội quy trong tiệm gây tranh cải

45 nội quy trong tiệm gây tranh cải

Điều 1: Làm pedicure xong phải chà lại bàn chải với xà bông và chùi cho sạch móng & bàn chân trước khi sơn, nếu không sẽ bị phạt $1.

Điều 2: Trong khi làm, không được nói chuyện phone, không được bắt phone trong giờ làm, nếu không tuân theo sẽ bị phạt $2.

Điều 3: Không được nói chuyện tiếng Việt trong giờ đang làm cho khách, bị trừ $2 và người nghe cũng bị trừ $2.

Điều 4: Chùi bồn cho sạch & phải xịch lại nước xanh (EPA), nếu không phạt $2.

Điều 5: Kem phải lau sạch và để trong tủ, nếu không phạt $1.

Điều 6: Thợ không làm đủ 5 hoặc 6 ngày, không được bao lương.

Điều 7: Nghỉ ngày lễ, trước lễ & sau lễ sẽ không được bao lương. Ai deal 5 ngày phải làm đủ 5 ngày, 6 ngày phải làm đủ 6 ngày, mới được bao lương.

Điều 8: Đi làm và về phải đúng giờ, không được đi trễ, hoặc về sớm.

Điều 9: Thợ làm khách trở lại mắng vốn, người khác làm bị trừ thẳng vô tiền lương (cash).

Điều 10: Làm chân (pedicure) phải vặn đồng hồ, nếu không bị trừ $2 vô tiền lương (cash).

Điều 11: Làm chân đặc biệt phải massage vai cổ trước khi làm chân.

Điều 12: Làm bột same time phải trải 2 cái khăn. Nếu không trải khăn bị phạt $2.
Manicure $22 (essential) phải bóp 3 phút hai bên tay. Vai & cổ 3 phút.
Manicure $32 (pamper) phải bóp 5 phút 2 bên tay. Vai & cổ 5 phút.
Phải chà lại xà bông cho tay khách sạch rồi mới sơn.

Điều 13: Làm nền nhà tiệm dơ, phải quét cho sạch, nếu không phạt $2.

Điều 14: Nghỉ phải báo trước 1 tuần, nếu không, chủ ký trả 100/100 check.

Điều 15: Làm xong đưa khách ra ngồi trước, rồi mới lấy bọc bỏ dép vô sau.

Điều 16: Làm tay (manicure) nếu khách không bóp bóng (buffer) hoặc không sơn phải massage lâu một chút.

Điếu 17: Khách đi chung phải cho ngồi kế bên nhau, nếu không ngồi kế bên, phạt $2.

Điều 18: Khách vô trước 7h tối phải ở lại làm. Kém 1 hoặc 2 phút cũng phải ở lại làm.

Điều 19: Khách lấy hẹn với người nào đó, không được từ chối, khách là trên hết. 

Điều 20: Tới turn phải làm, không được từ chối.

Điều 21: Đi trễ 15 phút, bị mất 1 turn, và không được bao lương.

Điều 22: Khách cho tip, không được hỏi cho mọi người bao nhiêu, chia theo quy định của tiệm. Trừ khi khách nói, thì chia theo khách. 

Điều 23: Làm chân đặc biệt phải chà cắt & cam, chanh khoảng 4-5 phút cho hai bên chân.

Điều 24: Cuối ngày Tip & Total phải ghi rõ ràng. Cuối tuần tính theo đó mà trả lương, không được complaint.

Điều 25: Ghế spa dơ, nếu bị phạt, người làm vừa xong phải chịu phạt.

Điều 26: Turn ai trước phải làm người lớn trước, người sau làm baby. Trừ khi có khách hẹn, không đủ giờ thì phải làm baby.

Điều 27: Làm chân cho khách rồi, phải đem đồ của khách như giày, dép, giỏ xách ra bàn hơ tay hoặc bàn nào đó.

Điều 28: Làm xong, dẫn khách đi wax phải đem đồ của khách theo.

Điều 29: Không được đứng từ xa la lên của tôi bao nhiêu tiền, phải lại gần người lấy tiền giùm, nói nhỏ, tránh làm phiền khách relax. Nếu không, phạt $2. 

Điều 30: Làm chân không được dụ khách nhúng paraffin wax. Nếu khách muốn, phải làm chân $38 (Pamper).

Điều 31: Làm wax trong phòng xong, phải kéo khăn giường lại cho ngay ngắn, nếu không sẽ không cho làm wax.

Điều 32: Làm xong khách, đẩy bàn & ghế vô cho ngay ngắn. Nếu không phạt $2.

Điều 33: Làm mất check, chủ ký lại, phải trả tiền bị phạt. 

Điều 34: Chiều hết khách sớm, job của ai thì phải làm xong trước khi về. 

Điều 35: Khách vô đòi người thợ nào đó, phải làm khách vô trước, rồi mới làm khách đòi sau.

Điều 36: Bôi nước sơn vô khăn, bị trừ $2.

Điều 37: Làm tay hoặc chân không sơn, khách đòi buffer, phải buffer thiệt bóng cho khách. Nếu không buffer bóng, bị trừ $1. 

Điều 38: Múc wax 1 cup đổ lại, ai múc nhiều, bị trừ $4.

Điều 39: Làm tay (manicure), nói chuyện đừng đưa miệng mình sát miệng khách.

Điều 40: Làm xong, phải lau ghế & bồn cho sạch, sắp xếp cho ngay ngắn. Nếu để người khác làm, trừ $2 tip.

Điều 41: Mỗi thợ cần đeo bảng tên (name tag) lên.

Điều 42: Làm chân cho khách xong, phải mang dép vô cho khách, hoặc lấy bọc bỏ dép vô cho khách. Nếu không mang, người khác mang vô cho khách, trừ $2 tip.

Điều 43: Thợ bột làm manicure $22 + refill $27 sẽ không bị qua turn.

Điều 44: Làm chân khách xong, lau khăn nóng, rồi lau lại khăn khô cho sạch, mới kéo quần khách xuống. 

Điều 45: Làm khách không tính theo turn, tính theo mức lương (income).

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.