APP MỚI DÀNH ĐỂ ĐĂNG QUẢNG CÁO TÌM THỢ/BÁN TIỆM

APP MỚI DÀNH ĐỂ ĐĂNG QUẢNG CÁO TÌM THỢ/BÁN TIỆM

   APP MỚI DÀNH ĐỂ ĐĂNG QUẢNG CÁO TÌM THỢ/BÁN TIỆM

- Tìm thợ là một vấn đề nan giải trong cộng đồng Nails người Việt. Vấn đề thừa tiệm thiếu thợ không ai không gặp phải. Để giúp giải quyết việc này. Nailsjobs đã quyết định ra một cái app mong giúp các anh chị kiếm thợ dễ dàng hơn. App được gọi là "Excharm"


Cách download:
- Hiện tại app "Excharm" còn trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ có trên iPhone vì chúng tôi nhận thấy iPhone được số đông người Việt sử dụng. Vì giai đoạn viết app rất khó khăn và cần nhiều tài chánh nên nếu được hưởng ứng mạnh thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất trên phần phone Android.

- Excharm có thể tải xuống trong Apple Play Store với tên "Excharm"Cách sử dụng:
- Sau khi tải xong quý bạn sẽ có thể đăng nhập bằng Facebook Account. Xin yên chí là chúng tôi dùng code từ Facebook nên họ đã được bảo mật theo hướng dẫn của Facebook, không có kèm theo những mã mà Facebook không cho phép.

- Sau khi đăng xong quý vị có thể xem những thông tin về các quảng cáo gần và xa nơi mình

Chức năng Shopping.
- Ngoài ra Excharm còn có chức năng shopping những mặt hàng trên Nailsjobs

Chức năng tương lai
- Excharm sẽ có những chức năng khác để tạo thành app trung tâm cho người Việt với những trao đổi cần thiết

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.