Chuyện Vui Nghề Nail

Chuyện Vui Nghề Nail

Các Anh chị ơi em ức chế quá. Các Anh Chị giúp em phân giải thử Bà chị Dâu của em (vợ của ông Anh bà con) có quá đáng không???
Tóm tắc câu chuyện là vậy nè các Anh Chị. Gia đình anh chị bà con em ở bên VN mới qua không biết tiếng Anh nên em cố gắng lo lắng giúp Gđ anh chị bước đầu. Chị dâu lớn tuổi, làm chân tay nước mà còn không giỏi với lại không biết tiếng Anh. Do vậy em cứ đi xin việc là phải xin Combo. Đi xin tiệm nào câu đầu tiên em cũng phải nói là Em biết làm đủ thứ, khá nhưng nếu nhận em thì phải nhận chị dâu em nữa. Vậy mà hên ghê các Anh Chị ơi, tiệm nào họ cũng chấp nhận hết nhưng mỗi tiệm hai chị em không last được 3 tháng vì họ cho chị dâu em nghĩ. Nhưng thôi vấn đề đó không làm em ấm ức mà em ấm ức nhất là vậy nè các Anh Chị. Theo em nghĩ vì chị dâu không biết tiếng Anh nên đi làm Nail thì em kiếm cái tên tiếng Anh nào dể phát âm để đặt cho chị để chị dể nói cho khách. Nghĩ vậy thì em đặt tên tiếng Anh cho chị dâu em là Cindy. Cái tên Cindy người ta hay và dể phát âm vậy mà mỗi lần làm khách rồi khách hỏi Chỉ tên gì là 10 lần y như 10 soay qua hỏi em là “O ơi, Chị tên chi hè?”🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️. Đỉnh điểm lần cuối cùng nhảy tiệm thì đột nhiên chị em đổi tên của chỉ từ Cindy qua Debbie nên em thắc mắc.
Em: Ủa răng kì rứa chị? Mắc mớ chi mờ đổi từ Cindy qua Debbie rứa?
Chị Dâu: Thôi O mi ơi, cái tên của O mi đặt cái chi mờ nghe như vừa đi Xin với vừa bị Đì. Cầm hèn chi chị Xin đi làm chổ mô cũng bị Đì hết. Chị không ưng nữa mô. Chị đổi tên khác cho hắn hên.
Em: ừ tên của chị thì ưng làm răng thì chị cứ làm.
Chị Dâu: mờ còn O mi nữa, O mi cũng đổi tên của O mi đi.
Em: răng rứa? Mắc mớ chi mờ em phải đổi tên của em?
Chị Dâu: tại cí tên của O mi nghe là bưa rồi.
Em: Răng mờ bưa?
Chị Dâu: thì cí tên chi mờ vừa Keo vừa Lì.
Trời đất quỹ thần ơi! Tên em là Kelly đẹp vậy mà bà chị dâu nói nghe vừa Keo vừa Lì😡. Cũng như cái tên Cindy của chỉ mà không hiểu sao Chỉ nói cái tên không khá nỗi vì nghe như vừa đi Xin vừa bị Đì🤦‍♀️.
Em không tin dị đoan mà phải tin các Anh Chị ơi. Từ ngày chị dâu đổi từ Cindy qua Debbie thì Bả lên hương hẳn luôn. Vậy theo các Anh Chị, em Có nên đổi cái tên của em vừa Keo và Vừa Lì (Kelly) không ta🤣🤣🤣🤪?
Chúc các Anh chị sắp đến valentine thì tình đầy ❤️ và tiền đầy túi nha😘.

By Huyen Canh

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009541297711&fref=gs&dti=1615867031976401

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.