M Mơ Chuyện cười: Mơ Cũng Không Thấy Được

M Mơ Chuyện cười: Mơ Cũng Không Thấy Được

Khoa Nguyen

Chuyện khó nói:

1. Hôm qua chủ tiệm hợp mọi người lại và ra thông báo: kể từ tháng sau. Chị sẽ trả 100% tiền mặt. Vì chị biết ai cũng lo gia đình, đủ mọi khó khăn. Nên chị chịu hết.

Mọi người ai cũng nhốn nháo cả lên. Chị nói tụi e lo gia đình, chị ko lo sao. Chị làm vậy ko được. Có những mùa vắng chị cũng phải xoay xở sao cho tụi e đủ income mà ko bỏ đi. Rồi cuối năm ôm một đống tiền thuế trong khi khách trả thẻ ngày càng nhìu. Một số người khóc bỏ về, một so người thì nói: nếu chị trả 100% tiền mặt tụi e sẽ đi tiệm khác. Con người ai mà ko có sỉ diện. Chị lo gđ được, tụi e cũng phải nên chia xẻ trách nhiệm với chị !!!

Chuyện thứ 2:

Hôm qua có 1 em khách sộp vào tiệm. Turn chị a, chỉ ko chịu làm nhường chị B. Chị B cũng ko chịu: turn chị chị làm đi, chưa đến turn em.
Chị A: nhưng khách này tiền nhiều, chị muốn nhường em. Thế là 2 chị cãi nhau. Nguyên cái tiệm ai cũng đòi làm turn nhỏ, nhường turn lớn cho người khác. Nhiều chị cũng chịu làm nhưng hám he: 1 lần thôi nha lần sau em ko làm nữa đâu. 
Thỉnh thoảng vài em khách sộp bỏ đi vì ai cũng nhường nhau. Đúng là ...đau cái đầu.

Chuyện thứ 3:.......giật mình tỉnh giấc....thì ra mình....đang mơ........,😊😊😊😊😊😊😊

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.