Nguyên Tắc và Sự Tôn Trọng (trong nghề Nail)

Nguyên Tắc và Sự Tôn Trọng (trong nghề Nail)

Nguyên Tắc và Sự Tôn Trọng

Cách đây khoảng vài năm, Kim có người khách là một luật sư. Bà ta lấy hẹn nhưng luôn đến trễ. Lần thứ ba bà đến trễ với lý do......bà bận phone với thân chủ của bà. Bà có xin lỗi qua loa (xin nói thêm là bà có tiếng là một người khó chịu).

Kim điềm tĩnh giải thích:

-Thưa bà, một giờ của tôi có thể tôi kiếm chỉ $20, còn một giờ của bà có thể bà kiếm trên $200. Tôi cần bà hiểu rõ một giờ của tôi và một giờ của bà giá trị giống như nhau. Mỗi giờ của tôi và bà cũng đều có 60 phút nhưng bà đã không tôn trọng giờ giấc của tôi. Tôi không thể phục vụ bà ngày hôm nay và tôi sẵn sàng làm lại hẹn cho bà vào dịp khác và mong bà đến đúng giờ. Bà nhìn tôi sửng sốt như thể chưa ai dám nói bà như vậy. Từ đó bà luôn luôn đến sớm 5 tới 10 phút và thái độ bà cũng thay đổi hẳn. Có hôm nọ bà đến trễ vài phút, bà chủ động trả thêm tiền.

Trường hợp thứ 2

Khoảng hai tháng trước, có một người khách thanh toán bằng thẻ tín dụng. Không hiểu thế nào mà phía tài khoản bên người khách đó báo rằng tiệm của Kim đã rút hai lần tiền. Người khách đó gọi vào nói chuyện lớn tiếng chửi bới như thể Kim gian số tiền đó vậy.

-Bạn phải trả lại số tiền mà tiệm bạn đã lấy thêm trở lại tài khoản của tôi ngay. Tại sao bạn lấy hai lần tiền? Blah blah blah

Kim nhẹ giọng:

-Thưa bà, thứ nhất bà cần bình tĩnh và nghe tôi nói. Nếu bà cứ la lối như thế tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Tôi chắc chắn với bà một điều là tôi không lấy hai lần. Tôi nghĩ rằng hệ thống bị lỗi. Để chứng minh điều đó bà cần đến tiệm để tôi đưa giấy report cho bà xem là tôi chỉ lấy tiền một lần duy nhất.

Khoảng nửa tiếng sau bà nhờ người khác đến. Bà này bảo rằng bà kia mắc cỡ với Kim nên không tới.

Kim giải thích:

-Trường hợp này xảy ra vài lần rồi. Bà kiên nhẫn chờ sau 24 tiếng. Tôi cũng muốn nói cho bà biết rằng uy tín của tôi đã bị bà bạn của bà xúc phạm.

Ba ngày sau, bà kia gọi xin lỗi Kim vì bà nóng ruột nên mất bình tĩnh.

Lý do Kim kể hai mẩu chuyện trên là nếu mình sống đúng thì không ai có quyền cướp đi nguyên tắc và sự tôn trọng. Dù bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể giải quyết một cách văn minh để được nể trọng.

TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC LÀ TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH VÀ NGƯỢC LẠI

KP❤️

Bài viết do bạn Kim Phung đăng trong diễn đàn "All about Nghề Nail"

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.