Những posters dùng trong mùa Covid-19

Những posters dùng trong mùa Covid-19

Đây là những posters and chị có thể download về và in ra nhé. Xin dùng PDF files để chất lượng được đẹp hơn và có thể in mọi kích thước

Xin cảm ơn anh Quang Hồ đã gởi những files này đến để các anh chị có thể dùng.

 

 https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Guidelines_BW.pdf?v=1589223570

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Guidelines_Cherry_Blossom_1.jpg?v=1589223833

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Guidelines_flag_1.pdf?v=1589223571

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Guidelines.pdf?v=1589223570

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Health_Warning_Sign_1.pdf?v=1589223571

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Health_Warning_Sign_2.pdf?v=1589223571

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Health_Warning_Sign_3.pdf?v=1589223571

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1368/3115/files/Health_Warning_Sign.pdf?v=1589224251

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.