Những rắc rối và cách khắc phục trong ứng xử nghề Nails

Những rắc rối và cách khắc phục trong ứng xử nghề Nails

- Nghề nào cũng có những khó khăn nhất định riêng phần ứng xử là một trong những khó khăn thương gặp và nan giải nhất trong nghề Nails.

- Một người thợ yếu tiếng Anh phải đối mặt với một người khách giận dữ

- Không bằng lòng với cách trả tiền của chủ, một người thợ đã lên tiếng trên Facebook với hàng ngàn lược comments.

Xin mời mọi người theo dõi tình tự tối thứ tư để biết thêm.

 

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.